หอสมุด เป็นแหล่งเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด ทั้งๆที่เป็นสิ่งที่คนชอบหาความรู้เพิ่ม หนังสือที่เผยแพร่คนรักการอ่าน แล้วก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการรวมทั้งหาเข้ามาอย่างล้ำยุค สอดคล้องกับความอยากได้แล้วก็ความพอใจของผู้ใช้ มีบรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินการและก็จัดบริการต่างๆอย่างมีระบบ

3

ห้องสมุดความรู้เพียบ

การศึกษาในปัจจุบัน มุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มาประกอบความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในชั้น ผู้เรียนจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเข้าใช้ห้องสมุด เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น ความสำคัญของห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่มีไม่หมดกันเลย อยากรู้ตรงไหนก็อ่านมันไปเรื่อยๆ

2

ห้องสมุดเป็นเหมือนพักผ่อน

ห้องสมุดช่วยทำให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดพึงพอใจที่จะอ่านหนังสือต่างๆโดยไม่รู้จักจบสิ้น ทุกแห่งจะสะสมทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อบริการแก่ผู้ใช้สำหรับเพื่อการเสาะหาวิชาความรู้ ค้นคว้าด้วยตัวเองได้ตามอยาก เป็นการค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเองเพื่อที่จะตอบโจทย์ของตัวเองว่าตอนนี้เราต้องการอะไร 

ห้องสมุดเป็นที่ปลอดภัย

เราทุกคนต้องการห้องสมุด พวกเขาเป็นช่องว่างน่าเชื่อถือในทุกชุมชนที่เรามีสิทธิ์เข้าถึงหนังสือข้อมูลประสบการณ์และแนวคิดต่างๆ แต่ต้องได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเราทุกคนต้องช่วยให้เราสามารถหาแหล่งข้อมูลที่เราต้องการและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่พวกเขาชอบและสิ่งที่สามารถช่วยให้เราทุกคนกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นให้ความสนใจในโลกรอบตัวเรามากขึ้นอดทนของความคิดอื่น ๆ และเปิดกว้างมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลง

Close Menu